2012 m. liepos 22 d., sekmadienis


Politine Apžvalga 2Sakiau toli neikit. Va, radau išeinamojoj laikraštį, sako jau reiks pradėt gert vandenį iš šikutkės netolimoj ateity. Mikrofiltracija,( reverse osmosis)grįžtamoji osmozė, ultravioletinė šviesa, paskui į rezervuarą kur susimaišys su lietum, paskui į geriamo vandens perdirbimo fabrikėlį...Iš  to matyt paskui darys ir alų...Chm. Turėčiau būt atviras naujom patirtim ir...teks kiekvieną bokalą geriau apžiūrėt prieš šviesą. Bet kai geriau pagalvoji: Klausinėja buvusių respublikonų kandidatų į prezidentus, ar jie dabar jau myli Romney. Gingrich, atsimenu, buvo pagatavas Romney išromyt dėl tų sugriautų kompanijų: nusipirkai, pasiskolinai daug pinigų nusipirktos kompanijos vardu, pinigus atidavei savo kompanijai, nusipirkta kompanija subankrutavo. Tada taip sakė. Būtasis dažninis. O dabar Gingrich visiems sako jūs mane ne taip supratot. Ko čia nesuprast:  grįžtamoji osmozė. Gingrich kad šypsos, kad šypsos. Matyt iš džiaugsmo arba nuo violetinės šviesos, arba gal jau paskyrė kokiu viršininku tam perdirbimo fabrikėly.  Toks jau mokės susitvarkyt, išgersi ir dar paprašysi. Stringa gerklėj ta sausa kiaulės koja, mergaite, alaus, bet kad per jį kiaurai matytųsi. O va žiūrėk, žiūrėk McCain sako kad sunkūs buvo laikai, kai Romney tas kompanijas griovė, žmonės ir taip būtų darbus praradę, ko norėt, kapitalizmas vadinasi. Čia tai aš sutinku. Jeigu visą laiką tik seksis, prasidės velniava ir socializmas. Nors socializmas USA jau ir taip prasidėjęs: 40 milijonų Amerikos moterų sumažėjęs seksualinis potraukis. SSSR tai vadindavo penkmetį pirma laiko. Pilieti, prašau patraukt nuo laikraščio ką turit uždėjęs, kad visi matytų.  Laikraštį matytų. Nebeduokit jam daugiau alaus. Sveika grynakraujė kapitalistė užuot skundūsis imtų reikalą į savo rankas, o ne dėtų skelbimą į laikraštį. Tik socialistėms paduok pietus už dyką, o mokesčių mokėtojai matyt  turi sureguliuot potraukį.  Ar dar reikia kokių įrodymų. O štai visai kitoks atvejis, rodos jokių įrodymų, bet: Nieks nesako kad vyriausybė nėra kalta, ir nieks nesako kad ginkluoti sukilėliai nėra kalti. Va čia tai uždeganti kalba. Mergaite, man dar alaus, kad ir su tirščiais. Norėčiau jį neakivaizdžiai išgert su tovarišč Lavrov, kuris taip gražiai pasakė apie nepasakymus.  Jis dabar užsiėmęs, sako kalbas apie Siriją ir bando nustatyt kas kaltas dėl vaikų žudynių. Įrodymų  jokių, bet drąsus diplomatas ryžtas kalbėt ir pasakyt visą tiesą Ir štai jums  įrodymas kaip ant delno: Pasaulis susirūpinęs-reikalai sutvarkyti, galima plautis rankas ir eit miegot.

 Ir ką tu pasakysi: su tirščiais žmogus įgauni moralinės stiprybės. Kas vis skleidė gandus, kad pasauliečiai Katalikų Bažnyčioj neturi balso? Bjaurus šmeižtas. Va pavyzdžiui signor Gabriele, kur sėdi Vatikano kalėjime. Dirba Popiežiaus liokajum (butler). Kodėl kalėjime? Vajezau, ko jūs viską norit žinot. Gerkit, linksminkitės, pirmadienio vakaras juk. Pasaulietis buvo ir Vatikano Banko valdytojas, kurį tik ką atleido. Žmogus irgi balsingas. Štai pavyzdžiui jeigu suburti Vatikano pasauliečių chorą, pavadinti Vatileaks ir paleisti koncertuoti po pasaulį. Štai jums ir bebalsiai pasauliečiai.  Iškart nutiltų šmeižikai ir paskalų laidytojai. Bažnyčios reitingai pakiltų: Kas galėtų atsilaikyt prieš Vatikano kalėjime sėdėjusį ir solo partiją atliekantį tenorą. Mergaite, mums tirščių be alaus...

Politinė apžvalga 3Nesuprantu koks gali būt grožio konkursas, jeigu gražuolės nesigalinėja purvo gardely. Tada yra į ką pažiūrėt. O dabar tik tas pasakė, anas pasakė. Pensylvanijos gražuolė pareiškė esą ji nesigalinės konkurse su transvestitais, gražuolių rinkėjai atsakė jai eik tu šikt... mes apie tave viską žinom. Tada Pensilvanietė pasakė kad jos ir organizacijos moralės nesutampa, tada anie atsakė išgraužk. Vėliau gražuolė pasakė esanti per graži dalyvaut tokiuos konkursuos, anie pasakė kad jie kompetetingesni nustatyt kas geriau atrodo. Nuobodybė neišpasakyta. Su purvu visai kas kita. Purvas ir per grožį turi matytis. Aš, mano mielieji bičiuliai, jums tiesiai šviesiai pasakysiu: tie moterų judėjimai juda klaidinga kryptimi. O juk visiems aišku – kur bejudėtų, pautų jos neturi ir neturės. Piliete, nemėtykite į mane nugriaužtų kiaulių kojų, tiesos po kaulais nepaslėpsit. Matyt pati esat vienas iš tų transvestitų.Tuo tarpu kai mes čia turiningai leidžiam laiką ir rūpinamės, tokie kaip jūs gadina orą ir verčia visuomenę jaudintis. Dar visai neseniai, per gėjų paradą, sakiau Monsinjorui: žiūrėkit ką į seminariją priimat, nes jeigu ir su pautais ir su papais, tai gali būt kad netinkama. Mes turim vieningai judint viską atgal, t.y.teisinga kryptimi. Uff, net susirūpinau, kad jį kur, tie grožio konkursai troškina. Mergaite, ar jūs ne transvestitė? Tada atneškit dar alaus.

Taip, vienybė turi būt vieninga, mieli ponai. Kai Obama sako kelt turtuoliams mokesčius, Klintonas, matyt po vakaruškos, sako: Aš dabar eisiu per televizorių Obamos pareklamuot ...ir paskelbia kad reikia palikt mokesčius kaip yra. Ir paskui dar paskelbia esą USA yra recesijoj. Šito galėjo ir nesakyt. Recesija, trūkumai ir apkarpymai net ir ne vakaruškoj matos kaip ant delno: mergos vis trumpesniais sijonais. Bet aš jums pasakysiu visą teisybę: Obamai reiktų pradėt vieningai vaikščiot su Klintonu po vakaruškas ir taip demokratų vienybė būtų pastatyta į vietą. O kai išgeri ir mergas pakirkini, pasidarai geras. Manot dėl ko prie Klintono ekonomika klestėjo. Dėl to kad jam gyvenimas kaip žydėjimas vyšnios. Čia ne nuo bankų ir vartojimo priklauso, o nuo vidinio nusiteikimo. O va jaunimui nuo minėtų pasilinksmino formų siūlyčiau susilaikyt. Juk nuo seno žinomas žalingas alkoholio poveikis jauno žmogaus besiformuojančiai psichikai ir organizmui apskritai. Ypač kai kalbam apie karius Afganistane: pašaudei žmonių, eik paskaityt knygos, o ne žalok savo sveikatą. Kur tai matyta, kad dvidešimt vienerių nesulaukę, prieš eidami į ataką geria, t,y, linksta į susinaikinimą. Mergaite, kiek jums metų? Jūsų amžiaus USA taikdariai miršta užsieny gindami USA nuo užpuolikų. O jūs čia padedat žmonėms pataikaut savo žemiesiems instinktams. Kaip jums ne gėda. Sakot nebeaptarnausit? Dėl tokių kaip jūs ir žlunga ekonomika. Man vis kažkaip nesueina: jeigu čia gatvėj kokį transvestitą ar padavėją nupiltum, pasodintų. Jeigu Afganistane dešimt musulmonų pribaigi, gauni medalį. Jūs manęs paklausit: Ar čia nuo klimato priklauso ar kaip? Ar gal nuo skaičiaus, nes juk neduosi medalio dėl vieno. Būtų nei šis nei tas. Paklausykit, vien dėl susidariusios padėties aludėj, atskleisiu jums paslaptį kaip vienu mostu išspręst visas problemas: Pasiųst Gražulį į Afganistaną ir vieną kart leist šaudyt. Žmogus atsigautų ir taika kaip mat būtų atsiekta.t.y. amerikiečiai su savo sėbrais tokį sąjudį pamatę, liautųs atkūtinėję Afganistano medaus pramonę ir taikiai užleistų vietą naujam politiniam judėjimui Turi Šautuvą, Žinai Kelią, nes, kaip anas sakė, nesustabdysi upės bėgimo. Tvirti įsitikinimai įmponuoja. Sakau jums, viskas apie vidinį žmogaus nusiteikimą.

Tas olimpinis fakelas iš Graikijos eina per visą Europą, tik eina. Gali net televizoriaus nežiūrėjęs žinot kur užėjo. Kaip žinot? Šiek tiek atidumo reikia turėt. Jau buvo Ispanijoj, Airijoj ir Portugalijoj, nes tie gavo pinigų. Sakiau kad paprasta. Užeis pakeliui į Italiją ir tie gaus. Ot laimės vaikai. Bet šiaip tai išlepę šiais laikais žmonės. Tokių vokiečių tai nei už ką eilėn prie pinigų nepastatysi. Matyt bijo kad ilgai neišstovės. Skystablauzdžiai. Žinia, čia reikia užsigrūdinimo. Kaip ir prezidentui.

Nežinau kurį rinkt nei per kur. Nors persiplėšk. O noris abiejų. Būtų moterys, padarytum grožio konkursą purvo gardely, tokiu atveju pralaimėjusių nebūtų. O dabar vienas už darbo žmones, kitas už darbščius žmones, vienas už transvestitus, kitas sako mano moralė kitokia, vienas sako kad yra gražus, kitas sako išgraužk...Taip neapsižiūrėjęs gali išrinkt tokį kur be pautų ir be papų ir be vidinio nusiteikimo, o tai jau būtų nebe rinkimai, o svieto pabaiga 2012-tais. Gal kas galėtų dar alaus. ..Papūst jums į kur?