2010 m. gegužės 26 d., trečiadienis

Ant kalno mūrai
Manyčiau…ne, esu tvirtai isitikinęs, kad Lietuva turi didžiules perspektyvas ir galimybes, dar niekieno iki šiol nepastebėtas. Grietinė dar nenugriebta, šaukštai nenulaižyti. Niekai visos šnekos apie tiltą tarp Rytų ir Vakarų. O ir savo moteris jau greit baigsim išparduot riebiems kapitalistams ir musulmonams, užsirauks tas šaltinis, ištekės kaip nafta Golfo įlankoj, juk nesitęs be galo. O pradėjus jas gamint serijiniu būdu būtų ne tas. Krepšininkai mūsų tegali gerai rungtyniaut tik svetimų komandose. Tai rodo kad einam neteisinga kryptimi. Kam stengtis įšokt į traukinį, kai mums reikia atgal. T.y. ten, kur esam geriausi. Ne ne, neturiu omeny emigruot su krepšininkais. Atvirkščiai: Užsidaryt dar labiau.
Jūs tik paklausykit: Padarykim Lietuvą kraštutinių tradicionalistų rezervatu, paskutiniu konservatorių bastionu Europoj, su monopoline teise į besąlyginį teisumą. Juk jau buvom paskutiniai apsikrikštydami. Ir vėl galim būt Disneilandu, ištroškusiems įkvėpt to seno gero raugo. Čia bus žymiai geriau negu Žagarės tręšnės arba trirankis Šv.(ne šviežias, bet šventas) Kazimieras. Ir čia dar ne viskas. Jūs tik pagalvokit: Jau turim sukurtą infrastruktūrą: Statom bažnyčias net išsijuosę, turim Seima su Nepilnamečiu apsaugos nuo žalingos informacijos įstatymu, teisėsaugos sistemą, tebeieškancią akinių ant nosies idant pamatytų pedofilus. Įsivaizduokit kaip atsigautų riebus piniguočius iš moraliniu reliatyvizmu persisunkusių Vakarų tik peržengęs Lietuvos sieną ir radęs pakelėj nuorodą su vietinio egzorcisto darbo valandom. Ir kaip giliai įkvėptų oro pakviestas universitetuose kalbėti apie homoseksualus lektorius, po pažąstim nęšinas citatom iš 1940 metais išleistos knygos, kur sakoma, kad dauguma žmogžudžių prisipažįsta randą savy homoseksualumo apraiškų. O kai intelektualinės ir dvasinės turisto reikmės bus patenkintos, jis galėtų praeiti Šliogerio mezgimo kursus ar pabendrauti su Valinsku. Taip sakant prie alaus pašnekėti apie bobas ir delnu tėkšti gėrimus atnešusiai (svečiai turi būti perspėti neįsidurti ranka į virbalus) per užpakalį, kad žinotų į kur kas, taip sakant. Paskui turistui būtų suteikiama galimybė nedviprasmiškai aptarti susidariusią padėti : Tik kvailys gali nesuprasti, kad liberalai jau visai ima viršu, visiems žinoma, kad modernus pasaulis ardo šeimas ir seniai išaiškinta, kad velnias apsižergęs lotyniskai nekalbančius kunigus joja juos pragaran. Gerai apmokami pašnekovai, be masažo paslaugų, turės išmokti ir specialios tik tam tikslui skirtos terminologijos, idant galėtų tą dvasini turistą visapusiškai patenkinti.
Aiškinu. Atvykėlis, jau visai atsipalaidavęs puls guostis kaip jų, tvirtų ir nepajudinamų įsitikinimų saugotojų niekas nesupranta ir kad laikai esą baisūs. Tai taip vadinama pasiteisinimo fazė, t.y. tai, kas sakoma kitiems. Jai pasibaigus, dar po keliolikos alaus bokalų, prasidės racionalizacijos fazė-turistas užmegs intymų pokalbį su pačiu savim. Bėje, abi fazės specialiai treniruoti gidai turės asmęniškai mokėti ir taipogi atpažinti kituose kaip penkis pirštus. Pašnekesiai su savim yra pačios įdomiausios, sielą nutyrinancios patirtys. Todel būtų nedovanotina leisti tokiems lobiams prapulti. Gidai būtinai turetų tokius sielos proveržius moderniom garso irašų priemonėm užfiksuoti ir paskui už atitinkamą sumą parduoti atlikėjams. Čia kad nebūtų pažeistos autorinės teisės ir pokalbiai, vėliau laikraščiuos cituojami, iškraipyti. Tokiu būdu pagerbiant savo kalbų rytais paprastai neatsimenančius. Tai galėtų tapti pagalbiniu pajamų šaltiniu, laikui bėgant net pralenkianciu naftos gavybą ir agurkų auginima. Nes juk niekad negalima sustoti, bet vis is naujo peržengti save, atsinaujinti, atsiversti, įtikėti ir siekti naujų aukštumų.
Sekančią dieną, t.y. Antradieni, po vakarykštės katarktinės patirties , turistams galima būtų surengti ypač smagią pramogą: apsilankyti Lietuvos Seime ir pasakyti kalbą, nes tuos pacius idealus išpažįstantys žmonės turi keistis patirtim, vienas kitą įkvepti ir palaikyti. Musų parlamentarų irgi nieks nesupranta, netgi europarlamentarai. Tiesa, esam palaikomi Lenkijoj. Parlamente jau yra apsilankę egzorcistai, taigi ekskursija būtų visiskai saugi, nereiktų net rankų iš tualeto išėjus nusiplauti.
Kitą dieną, jeigu ir toliau laikysimės ano pasaulio kalendoriaus, turėtų būt Trečiadienis, viešai turgaus metu aikštėj sudeginti keletą Piotro Čaikovskio, Virginia’os Woolf ir Oscaro Wilde’o kūrinių. Dėl efekto grojant arfa. Visiems juk aisku kad būtent dėl homoseksualų dreba žemė. Tai moksliškai yra įrodę evangeliškieji krikščionys. O žinant kad tik nekaltos aukos krutančią žemę apramina, gal atsirastų ir savanoris iš dvasiškių tarpo. Nušokimas į tam specialiai iškastą ugnikalnį (pavyzdziui Trijų Kryžių kalne)visai nebūtų pagonybės propagavimas bet greičiau Pelenų dienos tąsa. Žemės drebėjimams nurimus, būtų įrodyta, kad žinaisklaida kaip visad, klydo, kaltai nekaltus dvasiškius užsipuldama. Žiniasklaidos atstovai šitoj vietoj turėtų viešai atsiprašyti. Ta nuoširdi nesuvaidinta misterija, savo ruožtu, turėtų tapti pradžia ilgo serialo, kur pedofilų atsiprašo vaikai, EU atsiprašo per mažai davus, investuotojai atsiprašo bankų, ėriukai liūtų, o vokiečiai atsiprašo graikų ir atiduoda savo metinių atostogų mėnesi, kad anie turėtų tris mėnesius per metus.
Velnio išvarymas arba egzorcizmas Ketvirtadieni, randamas išimtinai tik mūsų geografinėse platumose, be jokios abejones, turėtų tapti kultūrinės ir dvasinės keliones bamba. Vietos pirmojoj eilėj turetų būti dalinamos tik ypatingai nusipelniusiems svečiams, nes ne kasdien turi galimybę būt apspjautas paslaptingo ir tik išrinktųjų iki šiol matyto žmonijos priešo. Apsėstiesiems apsiputojus ir pradėjus skraidyti, būtų geriausias metas atnešti Gražulio koldūnų ir taip, kukliai, kaip kad esam įpratę, apspangusius svečius supažindinti su musu tautine virtuve, bet kad parlamentarą laikytų du policininkai. Be jokios abejonės, seimūno asmeninis dalyvavimas turėtų sukęlti apsėstiesiems traukulius, nes, ir čia nereiktų turėti jokių abejonių, apsėstieji ir yra užsislėpę homoseksualai. Po seanso reiktų dalyvius paklaidinti ilguos kioskelių koridoriuos, idant jie nepražiopsotų galimybes įsigyti relikvijų, švęsto vandens, užpirkti mišių bei susipažinti su kitų religinių patarnavimų kainoraščiais. Del stipresnio efekto, tamsiais užkoboriais mėgėjus (speciali ir unikali paslauga, tik pas mus)pavaikyti galėtų jungtines kvalifikuotų dvasiškių ir seniausios profesijos atstovių pajėgos. Mūsu specialių fotografų visai iš netyčių padarytos nuotraukos būtų kur kas geresnis trofėjus negu briedžio ragai ir turistai, kad ir kaip stengtųsi, tikrai neskaičiuotų išlaidu joms įsigyti.
Šventų vietų lankymą reiktų atlikti kaip tik Penktadienį, pasninko dieną, idant išmokyti/priminti turistams apie teisingas dvasinio troškulio numalšinimo priemones. Ignalinos AE ir uz 1 mlrd litų išasfaltuota stovėjimo aikštelė kaip tik būtų tam tinkama vieta. Mokėjimas išleisti EU skirtus pinigus nematomoms vertybėms neliks nepastebėtas net ir stipriasias dioptrijas nešiojančių turistų. Priblokšti tokio dvasingumo, turistai turėtų po ranka rasti specialiai tam paruoštų pelenų ir jais pasibarstyti galvas. Neišleidžiant iniciatyvos iš rankų, ts. neothodia ot kassy, priblokšti lankytojai čia pat turėtų pasirašyti memorandumą, ginant į būtent tokį lėšų panaudojimą.
Ignalinoj, sekant nepilnamečių apsaugos nuo mąsinių info priemonių įstatymu, spauda turėtų būt uždrausta, idant turistai nebūtų klaidinami.
Šestadienis, išleistuvių diena. Spektaklis Raudonkepuraitė ir Septyni Nykštukai, tik vyskupas turėtų būti kiekvienąkart vis kitas, kad žiūrovams nepasirodytų, jog visi jie tokie.
Gerbiamieji, jūsų palaikymas mūsų kuriamai nepelno organizacijai By…į dėjau, du minty yra gyvybiškai svarbus. Todėl kiekvienas susipratęs patriotas, kuriam rūpi mūsų vertybių išsaugojimas ateinancioms kartoms emigracijoje, turi prisidėti. Aukas prašom siųsti į vėl pradėjusio veikti Sekundes banko sąskaitą #00001. Ir kai pagaliau Lietuvon pradės plūsti lankytojai iš kitų galaktikų, kai už rankų susiėmę planetų vadovai suklaups prie Šiluvos skrynios, kai neįgaliesiems ir homoseksualams bus parodyta jų vieta, kai moterys ir be parodymo žinos savo vietą, tada jūs, gerbiamieji, suprasit, kad laimi tas, kuris juokias iš kitų paskutinis.
NB. Vakarai mums padės, o amerikiečiai turėtų pasirodyti Liepos 16.

2010 m. gegužės 7 d., penktadienis

Apie Dieva 20
1. Anomis dienomis teologai su aukstaisiais kunigais neturejo del ko gyventi ir to pasekoj parase laiska Dievui. Bet paskui susirado gyvenimo prasme, todel Dievo laisko nebeskaite, tik Biblija.
2. Anomis dienomis Dievas skaite laikrasty apie pedofilija ir tik kraipe galva, tik kraipe. Aukstieji kunigai, nutaise abejingus veidus, jam sake: Nepagautas ne vagis. Ir tada Dievas pedofilus pagavo.
3. Anomis dienomis Dievas kure kregzdziu uodegas, bedievius ir paskenduoles, beigi seniausios profesijos atstovais. Bet atejo aukstieji kunigai su rasto aiskintojais ir prikirpo jam uodega uz bendravima su asocialiais asmenimis.
4. Anomis dienomis Dievas, kartu su paskenduole ir seniausios profesijos atstovem vaiksciojo ezero pakrante ir pamate ezero pavirsium bezygiuojancius aukstuosius kunigus. Ir Dievas labai stebejos ju tikejimu.
5. Anomis dienomis Dievas uzkure pirti ir jau ruoses mautis kelnes, bet paskui kazka atsimine, persigalvojo ir ispere kaili aukstiesiems kunigams ir rasto aiskintojams.
6. Anomis dienomis Dievas liepe blakems ir uodams eiti ir gerti krauja. Tiesa, jis nieko panasaus neminejo aukstiesiems kunigams bei rasto aiskintojams. Bet juk del skonio nesigincysi.
7. Anomis dienomis Dievas meskeriojo ir istrauke lydi. Aukstieji kunigai su egzorcistais irgi meskeriojo.
8. Anomis dienomis teologai liepe Dievui liautis uzsiiminejus niekais ir pradeti rupintis pasaulio pabaiga. Nematydami progreso taciau, patys parase scenariju ir taip pasaulio pabaiga atejo 2012.
9. Anomis dienomis aukstieji kunigai su rasto aiskintojais susirupino Dievo kontribucija pasauliui. Ir taip atsirado sakramentai su svestu vandeniu beigi rinkliavos su kaledojimais irgi apeigu kainorastis.
10. Anomis dienomis teologai su aukstaisiais kunigais bei rasto aiskintojais reikalavo Dieva atsiusti taika ir ramybe. Tas atsiunte. Bet matyt sumaise adresa. Taigi del visko yra kalta tarybu valdzia ir mistines jegos.

11. Anomis dienomis Dievui truko proto, bet uztat teologai su aukstaisiais kunigais ir rasto
aiskintojais turejo jo pakankamai. Ir taip meile sklido po pasauli.