2019 m. lapkričio 10 d., sekmadienis

Rolandas Kaušas. Anomis dienomis (IV)
Trumpas* teologijos pradžiamokslis pradedantiesiems

Anomis dienomis Dievas paskambino vyskupijos kurijon ir paklausė, ar čia 37062649863, bet jam atsakė, kad ne, čia 3706269852. „Atsiprašau“, – pasakė Dievas ir pakabino ragelį.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir Plutonas alum plovė širdies skausmą. „Aš nebe planeta“, – sakė tas. „Apie mus nebesisuka saulė“, – sakė anie.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais išpūtę akis aiškino, kaip Lietuvoje nėra pedofilijos, o Lavastė sakė, kad yra. „Šita yra mano išrinktoji duktė, kuria aš gėriuosi“, – sakė Dievas.
Anomis dienomis, kai aukštieji kunigai su rašto aiškintojais pameluodavo, nurausdavo. Buvo tai didelis nepatogumas ir nebuvo nuo to jokių vaistų.
Anomis dienomis tiesa išlaisvindavo, bet nereikia norėt, kad taip tęstųs be galo ir kaltint čia nieko nereikia.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais prisiekė laikytis celibato ir dingo jiems erekcijos. Tai liepė Dievui greit jiems erekcijas grąžinti, nes tai yra visai nejuokinga.
Anomis dienomis Dievas nutvėrė aukštuosius kunigus su rašto aiškintojais bemeluojančius ir nebeapsikentęs ėmė iš jų lauk velnius varyti. Bet tai kur tiems velniams dėtis?
Anomis dienomis buvo trečiadienis, ligoniai sirgo, elgetos elgetavo, o kaliniai teisėtai kalėjo, tai aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ieškojo, ką jiems veikti. Ir parašė knygą „Ką veikti trečiadieniais“.
Anomis dienomis buvo pirmadienis ir aukštuosius kunigus su rašto aiškintojais pykino. Tai Dievui nuo to pradėjo skaudėti galvą.
Anomis dienomis Dievas lipdė žaibus, o tuos, kurie netyčia nukrisdavo po stalu, susirinko aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir jais rašė memuarus, kuriuos pavadino 10 Dievo įsakymų.
Anomis dienomis Paskenduolė, astronomas Šmukš­taras, seniausios profesijos atstovai ir Dievas keitėsi idėjomis ir domėjosi skirtingais kits kito požiūriais. Galilėjui Galilėjui buvo namų areštas, tad susitikime nedalyvavo.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ant altoriaus dvasines vertybes transsubstanciavo į materialines ir tai buvo gera.
Anomis dienomis Dievui jau buvo vis vien, ar jis yra, ar jo nebėra.
Anomis dienomis Dievas norėjo prikelti Lozorių iš mirusiųjų, bet tas nesikėlė, nes jau buvo prisižiūrėjęs ir prisigyvenęs va tiek va.
Anomis dienomis aukštuosius kunigus su rašto aiškintojais suėmė šventas pyktis, ir jie siuntin ėjo visus pragaran. Tai Dievas liepė jiems pavalgyti ir pamiegoti ir išrašė multivitaminų, mat buvo pavasaris.
Anomis dienomis Dievas buvo linkęs į anarchizmą, vaikėsi su rimbu bankininkus, susidėjo su vietiniais sekso darbuotojais, gėrė vyną ir skelbė lygybę. O kaip tu prisidėjai prie dangaus karalystės kūrybos?
Anomis dienomis Dievas klausėsi aukštųjų kunigų pamokslo ir galvojo: „Kažin kas jiems užriša batų raištelius?“
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais pasakė pamokslą ir pamatė nustebusį Dievo veidą. „Kad išgirstum, ką mes iš tikrųjų galvojam“, – sukikeno jie.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais mokė lietuvius katekizmo, bet tie tik apsisuko ir šmurkšt atgal į mišką, ir ten su Dievu, pamovę ant pagaliukų, kepė lauže grybus.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir vėl puolė mokyt lietuvius katekizmo. „Ir vėl reiks jiems užvažiuot su kuvalda“, – pagalvojo lietuviai.
Anomis dienomis lietuviai kasdien suvalgydavo po obuolį, nes tada nereikia eiti pas gydytoją. „Kažin, jeigu suvalgytumėm du“, – pagalvojo jie... „Nė negalvokit“, – čia prisistatė aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir puolė varyt lietuvius į bažnyčią.
Anomis dienomis Dievas pasiūlė aukštiesiems kunigams su rašto aiškintojais maudytis tik po labai karštu dušu, nes jiems reikėjo pratintis prie amžinybės.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais mokė lietuvius: „Jeigu vienos durys užsidaro, tai Dievas kažkur kitas atidaro...“ Bet lietuviai užsidariusias duris atidarė ir išėjo, nes durys taip veikia.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais važiavo į atlaidus, ir jiems nuleido padangą. Pro šalį ėjo Kindziulis su seniausios profesijos atstovėmis ir padangą pakeitė. „Kaip gaila, kad jie eis į pragarą“, – pagalvojo aukštieji kunigai su rašto aiškintojais.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir vėl liepė lietuviams namo neštis katekizmą ir ten jį skaityti. Kietagalviai ir užsispyrę buvo tie lietuviai.

Gyčio Norvilo nuotrauka
Gyčio Norvilo nuotrauka

* Turimas omenyje ne JAV prezidentas