2013 m. sausio 16 d., trečiadienis


Politine Apžvalga 7

 

Ir vėl man rūpestis. Vis per tą progresą. Va tuoj nubraukiu trupinius nuo stalo ir pašnekėsim vyriškai...Lietuviai patys žudos, tai rodo išskirtinį ryžtingumą ir drasą, jeigu kam neaišku. Pažink save vadinasi. Amerikiečiai šaudo kitus: aiški auklėjimo spraga ir skystakiaušiškumas: dėl visko kalti tie kiti. Va patratinsiu į prekybos centrą nuėjęs ir palengvės. Terapija vadinasi. O kas žiūrės gyvenimui į akis aš jūsų klausiu? Ne taves klausiu...išneškit jį. Va ir arabai pradės kitus naikint vietoj to kad šauniai susisprogdintų. Dingsta gražios tradicijos. Jau nekalbant apie stilių. Ypač jeigu susisprogdina moteris. Tik timpt virvelę tarp kojų. Kur kas įspūdingiau nei apglušusiam ambasadoriui su plyta per makaulę. Nugalabint ambasadorių kiekvienas gali. Nugalėt save, va kur menas.

Žiūrėk, Irano prezidentas per televizorių Alibabai ir keturiasdešimt plėšikų New York’e kalba apie moralę. Nes jei esi priverstas tyliai gamintis bombikę, jautiesi nuskriaustas. Va kai jau rankose vartalioji veikiantį pavyzdį, tada pasakai visiems ką iš tikro galvoji. Tokia nauja strategija: Iš pradžių tu kankinys, paskui ant laužo degini netikėlius. Netikėtas posūkis…Lėk svajone…

…Mergaite, ar turit ko gaminto ant atviros ugnies? Rūkyti šonkauliukai tiks…Lietuviams vidinė drama yra svarbu. Poetų ir rudens tauta mes esam. Savivertė ir grybai yra mūsų stiprioji pusė. Amerikiečiai greičiau linkę sukelt viešoj vietoj dramą kitiems. Visuomenė turi pasijust kalta nepastebėjus ir neįvertinus. Štai, pavyzdžiui, šokikai nuo tiltų. Reikia kad kokios dvi mylios mašinų po apačia sustotų, t.y.būtinai iš ryto, kai į darbą visi. Prisistatytų šimtas psichologų…ir tu nuo Palangos tilto šokai gaudyt žuvytės? Gerai padarei. Padėk galvelę, dar nusnūsk…Paskui laikraščiai parašo kodėl norėjo šokti, bet nešoko. Jeigu jau tu užsidėjai išeigines kelnes ir penkis rožančius ant kaklo, tai privalai šokt. Nes tūkstančiai žmonių į darbą nenuvažiavo, policija su gaisrine ir greitąja atlėkė. Jausk atsakomybę. Bet kur tau. O lietuviai viską daro tyliai ir preciziškai. Tai rodo intencijų grynumą.

Žiūrėk, Izraelio premjeras kaip gražiai piešti bemokąs. Iškart pasidaro aišku: anksčiau mest bombą yra pigiau negu vėliau. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad branduolinis karas sugrąžintų žmonių gyvenimuosna tikslą, viltį ir pasirinkimo laisvę. Nes gi dabar kas belikę: Maxima, Wallmart ir gerbūvis. Jeigu rimti vyrai rimtai ruošias susinaikint, tas turėtų įkvėpt likusius kandidatus į susinaikinimą. Tai, netgi sakyčiau, tikra prabanga, jeigu gali rinktis: pats nušoki nuo tilto ar tave pastumia prezidentai su premjerais. Vadinas einama teisingu keliu. Gaila žinoma, kad nieks nepastebi mūsų tautiečių kuklaus indėlio progreso labui. Mergaite, dar po vieną, už rimtus vyrus ir kad kelias į progresą nedulkėtų.

Nuotrauka: autorius sapnuoja kad miega

  Sapnuoju praeitą naktį, vaziuojam mes su Zuoku, tamsu kaip tanke, aš jam ir sakau:

-Man rods Lietuvoj piliečių teisės yra mindžiojamos. Jis man sako:

-Važiuojam pažiūrėsim. Nulekiam Gedimino prospektu prie Katedros aikštės, akurat. Vien tik pareigos. Aplink mindžikuoja ir rankom skėsčioja susirūpinę piliečiai. Kai kurie, iš įtampos, myžčioja ant varpinės.Tada aš užlipu ant tanko...aš ir nežinojau iš pradžių kad tankas, paskui tik aišku pasidarė, kitą kartą kelk ranką jeigu nori ką paklaust užuot pertraukinėjęs...tai ir sakau: Ant tanko vietos nedaug, nes ten jau stovi tauta. Apačioj, kaip visad, turintys aukščiausius pasitikėjimo reitingus: seimas, gaisrininkai ir dvasininkija. Iškėlę rankas į dangų. Man pasidaro taip visų trijų gaila: Ir vėl, galvoju, jie ant žemiausio laiptelio, skriaudžiami ir niekinami ir nieks jų nesupranta. Dangaus keršto šaukianti situacija.

-Taip toliau tęstis negali, konkrečiai sakau tautai. Metas seimą ir dvasiškiją nuo pareigų atleist. Tegul atsikvepia ir pasidžiaugia savo darbo vaisiais. O tai jie vis užsiėmę ir kiti turi džiaugtis. Kur buvęs kur nebuvęs pasirodo N. Norvilas N.su badmintono raketėm. Bus negerai, galvoju. Ir ištikro:

-Leiskit jiems žaist, sako burnos nepravėręs. Grybauskaitė su Zuoku pastumia į šalį šaškes.

-Gerai, galvoju. Drąsus vyriškis, galvoju. Tik kam taip tiesmukiškai, galvoju. Būtinai dabar išduot visas paslaptis. Dar betrūksta kad pasakytų mūsų alubario pavadinimą. Pabandau įsivaizduot Kubilių su dvasiškiais prie savo staliuko. Gražiškių klebonas net su savo ginklų kolekcija. Pasidaro lengviau. Saviškiai. Įtampa atlėgsta.

-Matas, sakau. Zuokas sukrykščia, matyt iš džiaugsmo ir šoka nuo tanko į minią nuskriaustųjų ieškot kandidatų į prezidentus. Po akimirkos matau jį, jau nuogą ir be pinigų, draugiškai besišnekučiuojantį su policija apie neklystamumą ir neatsiskaitomybę. Štai kur šuolis į dar nematytą erdvę, praregiu. Spontaniškas ir be jokių apskaičiavimų. Kaip ką tik gimęs, grįžo į nekaltumo būseną. Išskyrus, aišku, gimtąją nuodėmę. Pradedu rengtis ir aš, bet tie iš apačios man rodo ženklus, mol tu šok taip, nieko tokio, bus gerai ir su drabužiais. Ir piniginės neužmiršk. Nespėju sumosuot rankom, kaip pasirodo Dievas ...kaip buvo apsirengęs? Dar durniau gali paklaust?!... Kaip bažnyčioj, su tokiu baltu chalatu ir kryželiu ant kaklo. Aišku kad Dievas katalikas, kaip kitaip...Dievas ir sako:

-Ar kvietėt? Dvasiškiai su seimūnais irgi gaisrininkais kažko susimėto, pasikąso sėdimąsias ir atrodo akivaizdžiai nustebę.

-Užmokėta, sako Dievas, nesulaukęs atsakymo ir pradeda atvirą išganymo sesiją. Iš pradžių išgano varguolius, t.y. tuos, kur ant žemiausio laiptelio, t.y. seimūnus su gaisrininkais ir dvasiškija. Kaip išgano? Pats tu stebūklinga lazdelė. ..eik burnos išsiplaut...Aš irgi vis galvodavau. O pasirodo visai paprastai. Pabučiuoja kiekvieną ir tie atvirsta į žmones ir baigias jų vargai ir dejonės. Tada stovi jie kaip pabučiuoti, paskui atsikvoši ir suvokia padėties beviltiškumą: žemiau jau nebėr kur. Todėl nusprendžia iki dvyliktos niekam nesirodyt. Juk buvo atveju kai ...Paskui ateina laikas rinkt Prezidentą ir Dievas žvalgos aplink ką čia tokį patepus, pažiūri į mane... Atsibudau išprakaitavęs, čiupt, piniginė vietoj. Ačiu Dievui. Alaus visiems. Už Prezidento sveikatą.

 

Politinė apžvalga 5 (su moraliniais nukrypimais)

Astravo vardas žinomas nuo 1468 metų. Būtent tada Jurgis Goštautas Astravo dvare pastatydino pirmąją katalikų bažnyčią. Taip laikrašty parašyta. O jeigu spauda sako, vadinas teisybė.Mergaite, šiandien alus kažkoks išdūkęs. Kokiais metais darytas? Tai ir sakau: nei ta bažnyčia ką blogo daro nei ką. Ar būtinai jau ją dabar reikia griaut ir statyt atominę elektrinę? Juk gali paskui atsitikt kaip nuo vilko ant meškos. Tos baimės, tie nepasitikėjimai šiais laikais gali žmogų išvaryt iš proto. O juk ir viena ir kita nori skleist aplink šviesą ir šilumą. Ar1468 ar 2014, viskas tik dėl žmonijos gerovės. Atominė ir bažnyčia, spauda ir politika. Bet čia ir visa intriga. Kai nei iš šio nei iš to, bac ir visuomenė pakeičia nuomonę. Iš tiesų sakau jums: Moralinės įgriuvos atsiranda staigiai. Nebūna nebūna, o paskui staigiai tik šast ir yra. Kaip smegduobė Vilniuj. Čia rimtas pokalbis šiąnakt bus. Mergaite dar po tris to paties šviežumo. Kad išvengt įgriuvų. Iš tiesų sakau jums: Jeigu tau šviečia antgamtinė šviesa, kaip tu nei iš šio nei iš to gali pareikšt; Ne, dabar man tamsią naktį kelią nušvies atomai. Fenomenas. Štai kas čia yra. Kas ta moralė? Tu ką, bėgdavai iš tikybos? Mūsų rankos ilgos. Kai žmogus nori ir negali tuo pačiu metu. Bedieviai tą pavadintų visuomenės sąmonės lūžiais. T.y. nori, gali, darai. Nesąmonė. Nori negali yra žymiai rimtesnis ir stabilesnis pagrindas po kojom. Nes tu tada nepuoli ieškot išeičių atominėse elektrinėse. Ne ne... Leiskit man užgert šitą teiginį...Nepuoli griaut nuo 1468 seniai nusistovėjusios, iš amžių glūdumų...Kas sukelia netikėtas moralines smegduobes? Aiškinu: Netikėti sprogimai saulėje. Toms saulės bangoms mus pasiekt prireikia šimtmečių, bet tik akimirkų sugriaut moralei. Taip antgamtinę šviesą pakeičia saulės šviesa. Pamatysit. Prieis prie to, kad net pradės naudot saulės energiją vietoj atominės. Bet tas dar toli, reikia naujo lūžio. Neduok Dieve tie lūžiai. Va nebebus Astrave bažnyčios, pamatysit kas bus. Pasaulio pabaiga ateis, bus jums atominė energija kai kepsit pragare. Nebėr daugiau už ką gert. Nebent už Lukašenkos lemputę ir akių prasikrapštymą..

 

 

 

.

 


 

 


 

Tai va dabar jau prasidės. Nes jeigu vienu metu atranda Šv. Jono Krikštytojo ausį Bulgarijoj ir Adidas išleidžia sportbačius su vergų grandinėm, gero nesitikėk. Ir Mikalda sakė, vėliau ir Majai sakė, ir Jurga Ivanauskaitė pasirodžius prie savo paminklo sakė: Bus blogas grybų derlius šiemet. Dar po vieną už grybus. Nes jeigu vis dar sakysi kaip grybai po lietaus, o jų, grybų po lietaus, nebus, gyvenimas, praradęs ideologinį pagrindą, pereis į postmodernizmą su visom iš to išplaukiančiom pasėkmėm. Visų pirma susilpnės valstybės pamatai. Nuo paskirų individų. Va pažiūrėk į tą: po trijų bokalų vyro ir moters santuokoj gyvenantis žmogus turi pajusti potraukį filosofijai , o ne važiuot į Rygą. Vertybių susilpnėjimas akivaizdus. Antra- smuks moralė. Žiū Europarlamentaras Uspakichas tebepjauna grybą apie neliečiamybę. O kur plaukai dingo, jeigu nieks tavęs neliečia, prašom man pasakyti. Aha, nežinai ką sakyt. Jeigu valstybė pastatyta ant tvirtų ideologinių pamatų, tautą vakare iš ganyklos suvarei į tvartelį, duris balkiu užrėmei ir gali ramiai miegoti. Nei plaukas nuo galvos nenukris. Šiais laikais tauta tave už plaukų ir į teismą. Aiškiai postmodernizmas. Nee...už postmodernizmą negersiu, susuks nelaboji. Plaukai gali kristi ir nuo atominės elektrinės. Dar nesuprojektuota? Baik tu zyst. Vistiek gali kristi. Kaip tik dėl to. Va už seimą tai aš mielai. Nes iš pradžių reikia išrinkt seimūnus, paskui jie turi tartis su japonų kompanija, kur daro kasetinius magnetofonus ir atomines elektrines. Paskui perrinkt seimūnus. Paskui jie turi iš naujo susitart. Žinot kiek energijos Lietuvos labui seimo nariai atiduoda? Atominė atominėm, bet va seimūnai-jėga. Kad taip tą energiją parduot lenkams. Arba iškeist į ką nors. Arba tyliai naktį per tvorą... Grybauji, sakot man? Aš tuoj jums įrodysiu. Mergaite, mums dar po vieną, o tam individualų kibirą, taškos aplinkui. Jeigu statysi atominę ant objektyvios tiesos, o tų šiandien Gariūnuos iš po skverno dar gali gaut, iš Lenkijos su rožančiais atveža, pamatai neatlaikys ir aušinimo čainikai perkais. Jeigu statysi ant ideologijos, bus kaip valdovų rūmai. Vardinu privalumus: statybos niekad nereiks baigt. Žmonėms galim bus sekt pasakas, energiją gamins atsakingi asmenys per televizorių ir ES siųsdama pinigus nugriovimui. Atkreipkit dėmesį į pastatą šalia rūmų. Nežinai kas tas yr? Ir per Velykas užkąst reikia. Galvojat jiems lengva kaip voverei rate. Priklaupi-atsistoji-vėl savo darai. Užtat kiek energijos. Tai ir sakau: Seimūnai juda, visuomenė praranda amą, televizoriai šneka, ES pinigai pro šalį plaukia. Energija. Ką aš žinau kada ir  kur pinigai nusės. Sako intelektualinių posūkių šiais laikais nebėr. Drįstu prieštarauti. Jeigu pamatytum kokius posūkius tie pinigai daro, šauktum kaip tie žmonės pasišiaušusiais plaukais į sūpynes įsodinti ir nufilmuoti. Tik įsivaizduokit purslus, besitaškančius ant sienų, tik paklausykit kaip tirta ideologiniai pamatai nuo pinigų srovės,... Ei tu, turėk sąžinės, nors laukan išeitum. Mergaite, ar turit grybų patiekalų. Neturit? Jau prasidėjo. Aš savo teisių neleisiu pažeidinėt. Grreit dar po vieną o po to skųstiss Suvienytoms Nacijoms ir Prezidentei. Užžž grybbbų karą ir Tyyytuvėnų Piligrrrimų Centrą.