2019 m. lapkričio 10 d., sekmadienis

Rolandas Kaušas. Anomis dienomis (IV)
Trumpas* teologijos pradžiamokslis pradedantiesiems

Anomis dienomis Dievas paskambino vyskupijos kurijon ir paklausė, ar čia 37062649863, bet jam atsakė, kad ne, čia 3706269852. „Atsiprašau“, – pasakė Dievas ir pakabino ragelį.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir Plutonas alum plovė širdies skausmą. „Aš nebe planeta“, – sakė tas. „Apie mus nebesisuka saulė“, – sakė anie.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais išpūtę akis aiškino, kaip Lietuvoje nėra pedofilijos, o Lavastė sakė, kad yra. „Šita yra mano išrinktoji duktė, kuria aš gėriuosi“, – sakė Dievas.
Anomis dienomis, kai aukštieji kunigai su rašto aiškintojais pameluodavo, nurausdavo. Buvo tai didelis nepatogumas ir nebuvo nuo to jokių vaistų.
Anomis dienomis tiesa išlaisvindavo, bet nereikia norėt, kad taip tęstųs be galo ir kaltint čia nieko nereikia.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais prisiekė laikytis celibato ir dingo jiems erekcijos. Tai liepė Dievui greit jiems erekcijas grąžinti, nes tai yra visai nejuokinga.
Anomis dienomis Dievas nutvėrė aukštuosius kunigus su rašto aiškintojais bemeluojančius ir nebeapsikentęs ėmė iš jų lauk velnius varyti. Bet tai kur tiems velniams dėtis?
Anomis dienomis buvo trečiadienis, ligoniai sirgo, elgetos elgetavo, o kaliniai teisėtai kalėjo, tai aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ieškojo, ką jiems veikti. Ir parašė knygą „Ką veikti trečiadieniais“.
Anomis dienomis buvo pirmadienis ir aukštuosius kunigus su rašto aiškintojais pykino. Tai Dievui nuo to pradėjo skaudėti galvą.
Anomis dienomis Dievas lipdė žaibus, o tuos, kurie netyčia nukrisdavo po stalu, susirinko aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir jais rašė memuarus, kuriuos pavadino 10 Dievo įsakymų.
Anomis dienomis Paskenduolė, astronomas Šmukš­taras, seniausios profesijos atstovai ir Dievas keitėsi idėjomis ir domėjosi skirtingais kits kito požiūriais. Galilėjui Galilėjui buvo namų areštas, tad susitikime nedalyvavo.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ant altoriaus dvasines vertybes transsubstanciavo į materialines ir tai buvo gera.
Anomis dienomis Dievui jau buvo vis vien, ar jis yra, ar jo nebėra.
Anomis dienomis Dievas norėjo prikelti Lozorių iš mirusiųjų, bet tas nesikėlė, nes jau buvo prisižiūrėjęs ir prisigyvenęs va tiek va.
Anomis dienomis aukštuosius kunigus su rašto aiškintojais suėmė šventas pyktis, ir jie siuntin ėjo visus pragaran. Tai Dievas liepė jiems pavalgyti ir pamiegoti ir išrašė multivitaminų, mat buvo pavasaris.
Anomis dienomis Dievas buvo linkęs į anarchizmą, vaikėsi su rimbu bankininkus, susidėjo su vietiniais sekso darbuotojais, gėrė vyną ir skelbė lygybę. O kaip tu prisidėjai prie dangaus karalystės kūrybos?
Anomis dienomis Dievas klausėsi aukštųjų kunigų pamokslo ir galvojo: „Kažin kas jiems užriša batų raištelius?“
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais pasakė pamokslą ir pamatė nustebusį Dievo veidą. „Kad išgirstum, ką mes iš tikrųjų galvojam“, – sukikeno jie.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais mokė lietuvius katekizmo, bet tie tik apsisuko ir šmurkšt atgal į mišką, ir ten su Dievu, pamovę ant pagaliukų, kepė lauže grybus.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir vėl puolė mokyt lietuvius katekizmo. „Ir vėl reiks jiems užvažiuot su kuvalda“, – pagalvojo lietuviai.
Anomis dienomis lietuviai kasdien suvalgydavo po obuolį, nes tada nereikia eiti pas gydytoją. „Kažin, jeigu suvalgytumėm du“, – pagalvojo jie... „Nė negalvokit“, – čia prisistatė aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir puolė varyt lietuvius į bažnyčią.
Anomis dienomis Dievas pasiūlė aukštiesiems kunigams su rašto aiškintojais maudytis tik po labai karštu dušu, nes jiems reikėjo pratintis prie amžinybės.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais mokė lietuvius: „Jeigu vienos durys užsidaro, tai Dievas kažkur kitas atidaro...“ Bet lietuviai užsidariusias duris atidarė ir išėjo, nes durys taip veikia.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais važiavo į atlaidus, ir jiems nuleido padangą. Pro šalį ėjo Kindziulis su seniausios profesijos atstovėmis ir padangą pakeitė. „Kaip gaila, kad jie eis į pragarą“, – pagalvojo aukštieji kunigai su rašto aiškintojais.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir vėl liepė lietuviams namo neštis katekizmą ir ten jį skaityti. Kietagalviai ir užsispyrę buvo tie lietuviai.

Gyčio Norvilo nuotrauka
Gyčio Norvilo nuotrauka

* Turimas omenyje ne JAV prezidentas2019 m. gegužės 12 d., sekmadienis

Rolandas Kaušas. Anomis dienomis (III)
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais mylėjo bažnyčią labiau nei Dievą, o celibatą kaip save patį. Ir tai buvo gera.
Anomis dienomis Dievas dirbo vairuotoju kepykloj ir rytais išvežiodavo šviežią duoną. Jam labai patikdavo papypint, kad vaikai pamojuotų per langą. Bet jiems pirma reikėjo išmokt katekizmą, todėl jam atėmė teises.
Anomis dienomis Dievas važiavo iš taško A į tašką B, bet ne ten pasuko ir atvažiavo į tašką G. Ten rado permanentiškai pasipiktinusius aukštuosius kunigus su rašto aiškintojais. Atvažiavom, pagalvojo Dievas.
Anomis dienomis Dievas ir užsimerkęs galėdavo pasakyti, ar čia saulėtekis, ar saulėlydis.
Anomis dienomis, per Kalėdas, Dievas šventė savo gimimo dieną. Prie stalo sėdėjo seniausios profesijos atstovai, Paskenduolė ir kiti itin neverti asmenys. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais kuitėsi zakristijoj ir iš principo nedalyvavo.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais vaikėsi po šventorių klapčiukus, bet atėjo JK ir pasakė: nuo šiandien žmones žvejosi.
Anomis dienomis, labai anksti, Dievas su Kindziuliu ėjo meškeriot ir pagavo lydį. Nes žmones nuo 8 iki 17 val. vakaro meškeriojo aukštieji kunigai su rašto aiškintojais.
Anomis dienomis paskutinei vakarienei buvo patiekta silkės, cepelinų su spirgais ir daug naminio alaus, nes lietuvių į bažnyčią kitaip nė už ką nebutum nuvaręs.
Anomis dienomis Dievas su astronomu Šmukštaru bažnyčioj ieškojo Prasmės, bet ta jau buvo išėjus. Tada nusipirko alaus ir šventoriuj po liepom susėdę rimtai pasišnekėjo apie moteris ir #metoo judėjimą. O klebonas skambino varpais.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, užsidėję dideles kepures, meldėsi už pašaukimus ir darė rinkliavą. Todėl Dievui buvo sunku nuspręsti, ko jie iš tikrųjų nori.
Anomis dienomis gyvenime buvo privalomų dalykų ir šiaip nelabai svarbių, bet paskui aukštieji kunigai su rašto aiškintojais prirašė visokių knygų ir žmonėms nuo akių tarsi žvynai nukrito.
Anomis dienomis žmonės nebeturėjo iš ko aukoti ir aukštieji kunigai su rašto aiškintojais turėjo jų nekęsti už dyką.
Anomis dienomis, t. y. vieną gražią dieną, Dievas sukūrė pasaulį. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais kaipmat sudarė kainoraštį ir pakabino matomoj vietoj.
Anomis dienomis Dievas sudarinėjo pavargusių institucijų sąrašą ir atrado už klausyklos pelėsį.
Anomis dienomis, kai pasaulis dar buvo plokščias ir neoliberalus, Dievas nugriovė Babelio bokštą ir išmokė lietuvius kalbėt lietuviškai.
Anomis dienomis Kapitalizmas su Demokratija nusprendė skirtis, bet pirma reikėjo palaidot Globalizaciją. O juodą darbą visada turėjo daryt vietiniai. Ypač tai mokėjo daryt lietuviai, nes jau buvo palaidoję globalistus kryžiuočius. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais įvykius stebėjo iš už kampo.
Anomis dienomis Dievas rašė tiesiai ant kreivų linijų ir visas išsipeckiojo. Jau geriau jis būtų ėmęs ir pavertęs duoną Kristaus kūnu, tarpusavy šnibždėjos aukštieji kunigai su rašto aiškintojais.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais prigulė pailsėt lietuviškoj pievoj ir taip baisu jiems pasidarė, taip baisu. Nes nieko nereikėjo suprast ir garbint.
Anomis dienomis Dievas su Basanavičium čiulpė varveklius ir stebėjo, kaip bunda lietuvių tauta ir baloj čirškia žvirbliai. Vakarai mums padės, sakė aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, nes kaip tik toj pusėj buvo Vatikano bankelis.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ant elektros laidų rikiavo brolius, juodvarniais lakstančius, bet elektra čia niekuo dėta, nes reikėjo jiems evangelizuot pasaulį. Ir vis dėlto saugumo reikalavimų reikia laikytis.
Anomis dienomis Paskenduolė, susigarbiniavusi plaukus, taip lakstė vandens paviršiumi, kad net rūko. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais tik galvas kraipė, nes niekam dar taip po išpažinties nebuvo nutikę.
Anomis dienomis Antarktidoje vyko šaltasis karas su kinais, bet aukštieji kunigai su rašto aiškintojais karštai meldėsi ir reikalai sušilo.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir vėl karštai melsdamiesi sustabdė pasaulinį atšilimą, nes, kaip skelbia raštai, du pliusai duoda minusą.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais atlaidams virė šaltieną ir šiaip visokius gėrimus, ir juos pradėjo veikti traukos dėsnis.
Anomis dienomis, smarkiai griaudžiant ir pilant kaip iš kibiro, Dievas su bedieviais bandė išskleisti lietsargį, o aukštiesiems kunigams su rašto aiškintojais liepė semti iš arkos vandenį, bet tie tik persižegnojo ir nuėjo vandens paviršiumi, kaip skelbia raštai.
Anomis dienomis Dievas pagydė raupsuotąjį, bet tam, einančiam gatve ir šlovinančiam Dievą, ant galvos nukrito varveklis. Nes velnias šaudo, o Dievas kulkas gaudo.

Spektaklio „Liučė čiuožia“ (rež. O. Koršunovas) scena. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka
Spektaklio „Liučė čiuožia“ (rež. O. Koršunovas) scena. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka