2019 m. gegužės 12 d., sekmadienis

Rolandas Kaušas. Anomis dienomis (III)
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais mylėjo bažnyčią labiau nei Dievą, o celibatą kaip save patį. Ir tai buvo gera.
Anomis dienomis Dievas dirbo vairuotoju kepykloj ir rytais išvežiodavo šviežią duoną. Jam labai patikdavo papypint, kad vaikai pamojuotų per langą. Bet jiems pirma reikėjo išmokt katekizmą, todėl jam atėmė teises.
Anomis dienomis Dievas važiavo iš taško A į tašką B, bet ne ten pasuko ir atvažiavo į tašką G. Ten rado permanentiškai pasipiktinusius aukštuosius kunigus su rašto aiškintojais. Atvažiavom, pagalvojo Dievas.
Anomis dienomis Dievas ir užsimerkęs galėdavo pasakyti, ar čia saulėtekis, ar saulėlydis.
Anomis dienomis, per Kalėdas, Dievas šventė savo gimimo dieną. Prie stalo sėdėjo seniausios profesijos atstovai, Paskenduolė ir kiti itin neverti asmenys. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais kuitėsi zakristijoj ir iš principo nedalyvavo.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais vaikėsi po šventorių klapčiukus, bet atėjo JK ir pasakė: nuo šiandien žmones žvejosi.
Anomis dienomis, labai anksti, Dievas su Kindziuliu ėjo meškeriot ir pagavo lydį. Nes žmones nuo 8 iki 17 val. vakaro meškeriojo aukštieji kunigai su rašto aiškintojais.
Anomis dienomis paskutinei vakarienei buvo patiekta silkės, cepelinų su spirgais ir daug naminio alaus, nes lietuvių į bažnyčią kitaip nė už ką nebutum nuvaręs.
Anomis dienomis Dievas su astronomu Šmukštaru bažnyčioj ieškojo Prasmės, bet ta jau buvo išėjus. Tada nusipirko alaus ir šventoriuj po liepom susėdę rimtai pasišnekėjo apie moteris ir #metoo judėjimą. O klebonas skambino varpais.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, užsidėję dideles kepures, meldėsi už pašaukimus ir darė rinkliavą. Todėl Dievui buvo sunku nuspręsti, ko jie iš tikrųjų nori.
Anomis dienomis gyvenime buvo privalomų dalykų ir šiaip nelabai svarbių, bet paskui aukštieji kunigai su rašto aiškintojais prirašė visokių knygų ir žmonėms nuo akių tarsi žvynai nukrito.
Anomis dienomis žmonės nebeturėjo iš ko aukoti ir aukštieji kunigai su rašto aiškintojais turėjo jų nekęsti už dyką.
Anomis dienomis, t. y. vieną gražią dieną, Dievas sukūrė pasaulį. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais kaipmat sudarė kainoraštį ir pakabino matomoj vietoj.
Anomis dienomis Dievas sudarinėjo pavargusių institucijų sąrašą ir atrado už klausyklos pelėsį.
Anomis dienomis, kai pasaulis dar buvo plokščias ir neoliberalus, Dievas nugriovė Babelio bokštą ir išmokė lietuvius kalbėt lietuviškai.
Anomis dienomis Kapitalizmas su Demokratija nusprendė skirtis, bet pirma reikėjo palaidot Globalizaciją. O juodą darbą visada turėjo daryt vietiniai. Ypač tai mokėjo daryt lietuviai, nes jau buvo palaidoję globalistus kryžiuočius. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais įvykius stebėjo iš už kampo.
Anomis dienomis Dievas rašė tiesiai ant kreivų linijų ir visas išsipeckiojo. Jau geriau jis būtų ėmęs ir pavertęs duoną Kristaus kūnu, tarpusavy šnibždėjos aukštieji kunigai su rašto aiškintojais.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais prigulė pailsėt lietuviškoj pievoj ir taip baisu jiems pasidarė, taip baisu. Nes nieko nereikėjo suprast ir garbint.
Anomis dienomis Dievas su Basanavičium čiulpė varveklius ir stebėjo, kaip bunda lietuvių tauta ir baloj čirškia žvirbliai. Vakarai mums padės, sakė aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, nes kaip tik toj pusėj buvo Vatikano bankelis.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ant elektros laidų rikiavo brolius, juodvarniais lakstančius, bet elektra čia niekuo dėta, nes reikėjo jiems evangelizuot pasaulį. Ir vis dėlto saugumo reikalavimų reikia laikytis.
Anomis dienomis Paskenduolė, susigarbiniavusi plaukus, taip lakstė vandens paviršiumi, kad net rūko. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais tik galvas kraipė, nes niekam dar taip po išpažinties nebuvo nutikę.
Anomis dienomis Antarktidoje vyko šaltasis karas su kinais, bet aukštieji kunigai su rašto aiškintojais karštai meldėsi ir reikalai sušilo.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir vėl karštai melsdamiesi sustabdė pasaulinį atšilimą, nes, kaip skelbia raštai, du pliusai duoda minusą.
Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais atlaidams virė šaltieną ir šiaip visokius gėrimus, ir juos pradėjo veikti traukos dėsnis.
Anomis dienomis, smarkiai griaudžiant ir pilant kaip iš kibiro, Dievas su bedieviais bandė išskleisti lietsargį, o aukštiesiems kunigams su rašto aiškintojais liepė semti iš arkos vandenį, bet tie tik persižegnojo ir nuėjo vandens paviršiumi, kaip skelbia raštai.
Anomis dienomis Dievas pagydė raupsuotąjį, bet tam, einančiam gatve ir šlovinančiam Dievą, ant galvos nukrito varveklis. Nes velnias šaudo, o Dievas kulkas gaudo.

Spektaklio „Liučė čiuožia“ (rež. O. Koršunovas) scena. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka
Spektaklio „Liučė čiuožia“ (rež. O. Koršunovas) scena. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Komentarų nėra: